توضیحات کامل :

قسمتی از متن :

 

توسعه پایدار

توسعه ای است که نیازهای بشر را بدون مخاطره انداختن قابلیت ها و 
پتانسیل ها برای نسل آینده برآورده سازد. توسعه پایدار: اداره و بهره برداری
 صحیح و کارا از منابع پایه طبیعی مالی و نیروی انسانی برای دستیابی به 
الگوی مصرف مطلوب است که با به کارگیری امکانات فنیو ساختار و تشکیلات 
مناسب رفع نیاز نسل امروز و آینده را به طور مستمر و رضایت بخش فراهم آورد

شهر کربن صفر
شهری است که به طور کامل بر پایه انرژی های تجدید پذیر اجرا می شود. هیچ اثری از کربن ندارد و آسیب به زمین ایجاد نمی کند. تقریبا همه فعالیت های انسانی موجب سوزش و از بین رفتن انرژی هایی مانندزغال سنگ، نفت و گاز و ... میشود که موجب تولید کربن می شود.
برای تبدیل شدن شهر به یک شهر کربن صفر، شهرهای مدرن به طور پیوسته باید انتشار گازهای گلخانه ای را به صفر و تمام فعالیت هایی که موجب منتشر شدن گاز های گلخانه ای می شود را قطع کنند
شهر کربن صفر: شهر تجدید پذیر و اقتصادی از لحاظ انرژی می باشد...

فهرست مطالب :

 

توسعه پایدار

شهر کربن صفر

مفهوم صفر انرژی

تقسیم شهر به 4 بخش

باد و سایه

حمل و نقل

استراتژی تأمین آب 

نقدهای وارد بر مصدر